Arbetsgrupper

Husets behov och de boendes intressen styr vilka arbetsgrupper som finns.
Photo credit: Shane Rounce/unsplash

Inredningsgruppen

Inredningsgruppen har fokus på både form och funktionalitet när det gäller utformningen av de gemensamma ytorna i kollektivhuset. De gemensamma ytorna finns på entréplan, på källarplan och våning sju som består av ett större uppvärmt uterum och en takterass med 360 graders utsikt över Uppsala.

Sociala gruppen

En grupp ansvarar för social samvaro: Att planera inför och skapa tillfällen som bidrar till att stärka banden mellan de boende i kollektivhuset. Både gamla och nya traditioner får utrymme i den sociala samvaron.

Köksgruppen

De gemensamma måltiderna fyller en viktig funktion för sammanhållning och gemenskap. Köksgruppen har ansvar för att köket fungerar och för att organisera matlagen så att tisdagarna och torsdagarna med middag i den stora matsalen på bottenplan fungerar.

IT-gruppen

Kollektivhuset Rudbeckia har Wifi i de gemensamma utrymmena – och det är IT-gruppens förtjänst. Att ta fram IT-lösningar som underlättar för de boende i kollektivhuset är gruppens ansvarsområden och digitaliseringen ger möjligheter även för de boende.

PR-gruppen

PR gruppen ansvarar för att fler ska känna till att det finns ett kollektivboende i hjärtat av Rosendal i Uppsala. De sociala medierna, webbsidan och kontakter med journalister och media är fokus för gruppen. Vill du skriva ett reportage om kollektivhuset? Kontakta oss!

Städgruppen

Städgruppen leder och organiserar arbetet med städning och tvätt. De gemensamma utrymmena behöver städas – och som en del i gemenskapen städar de boende sitt eget våningsplan. De gemensamma utrymmena städas till stor del av en robotdammsugare som arbetar nattetid, men skura golv och ytstädning ansvara varje våningsplan för en månad i taget enligt ett rullande schema. De boende i huset har valt att sköta städningen själva och får på så sätt en intäkt i föreningen som kan användas till mycket roligt. Föreningen står för ett allergivänligt, oparfymerat tvättmedel så att de med astma och allergi kan tvätta sina kläder utan problem, och så tänker vi på miljön, såklart.