Kollektivet

Kollektivhuslivet

I huset finns 42 lägenheter, inte fullt så många nationaliteter, många olika åldrar, yrken, bakgrunder, önskemål, drömmar och viljor. Vi väljer att bo i kollektivhus av flera olika anledningar – vissa vill ha extra familjemedlemmar, andra nya vänner – somliga vill ha trygghet med grannar som känns närmre än de gör i andra boendeformer.

Det finns ofta mer som knyter oss människor samman än håller oss isär – vi är mer lika än vad vi är olika och så är det också med oss i kollektivhuset Rudbeckia. Vi är individer men hittar gemensamma nämnare, som binder ihop oss och som blir roligare när fler är med – och att vi just är fler möjliggör sådant som inte hade varit möjligt utan kollektivlivet.

Spana in våra aktiviteter och kika i arbetsgrupperna eller i protokoll från möten för att se om kollektivhuslivet är för dig.

Vi har en vision och håller på att forma både den och gemensamma värderingar. Viktiga hörnstenar är hållbarhet, miljö, mångfald, alla människors lika värde, demokrati och engagemang. Mer om detta så småningom.

Varje ny medlem kommer bidra till att utveckla och förändra vår gemenskap.
Photo credit: David Utt/Unsplash