Här är en checklista för att vägleda dig som nyinflyttad

Inför inflytt

 • Läs igenom materialet som finns på denna sida då den informerar dig om de viktigaste reglerna vi har i huset
 • Maila kontakt@rudbeckia.nu och be om tillgång till Mattermost och wikin om du inte fått det redan
 • Skapa ett konto i Mattermost och wikin
 • Introducera dig själv i entré-kanalen
 • Fråga i kanalen om någon vill ställa upp som en mentor
 • Om du har bil: Då bör du läsa igenom informationen om de olika parkeringar som finns i närheten av huset
 • Undersök husets cykelpool genom att se hur man bokar el-cykel och bokar el-lastcykel

Under inflytt

En pirra och två flyttskivor i olika storlekar finns att hämta i huset i cykelrummet på plan -1 för att underlätta inflyttningen. 

Varning för hissen

Var särskilt försiktig när du använder hissen och blockera inte själva dörren när den försöker stänga.

Efter 10-15 försök ger hissen helt enkelt upp och går in i ett fel-läge som man behöver ringa Schindler för att fixa. 

Använd istället din hand för att bryta sensorn mellan dörrarna.  

Efter inflytt

 • Delta i nästa husmöte, se kalendern här i wikin för tidpunkt för nästa möte
 • Fråga i entrén om något matlag behöver folk och anslut dig till ett av matlagen
 • Hör av dig till städchefen på ditt våningsplan för att få veta hur städrutinerna och maskinerna fungerar 
 • Anmäl dig till nästa veckas middagar genom att fylla i anmälningsformuläret
 • Boka ditt första tvättstugepass genom att skriva ditt namn på listan precis innanför dörren till tvättstugan
  Oparfymerat tvättmedel som föreningen står för finns i tvättstugan. 


Here's a checklist to guide you as a new person in the house                                                                   

Before moving in

 • Read the material on this page as it informs you on the most important Regler we have in the house. 
 • Email kontakt@rudbeckia.nu and ask for access to mattermost and the wiki if you haven't gotten it already. 
 • Create an account in mattermost and the wiki
 • Introduce yourself in the entrance-channel
 • Ask in the channel if someone wants to be your mentor in the house
 • If you have a car: Then you should read this information on the different parking lots near the house
 • Investigate the bike pool we have in the house by investigating how to book an electric bike or cargobike 

During the move

There are a moving disk and a utility dolly that you can use in the house in the basement floor (-1) that will simplify your moving. 

Varning för hissen

Be especially careful when using the elevator and don't block the door itself when it is trying to close. 

After 10-15 attempts the elevator simply surrenders and enters an error mode that requires a qualified technician to restore. 

Instead use your hand to break the sensor lasers between the doors. 

After moving in

 • Participate in the next housemeeting, see the calendar in this wiki to see when the next meeting  is
 • Ask in the entrance what cooking team needs people and join one of them 
 • Contact the cleaning boss on your floor and get to know the cleaning routines and how the machines work
 • Register for the next weeks dinners by filling in the registration form at http://mat.rudbeckia.nu (always the same address)
 • Book your first laundry slot by writing down your name on the list just inside the door to the laundry room. Important: Only use the unperfumed detergent in the laundry room that the association pays for. It's free for you.