Om du bor i huset är du också med i ett matlag. Ett matlag består av en eller flera team ledare och vi har i dagsläget fem av dessa matlag.

Vi lagar mat varje tisdag och torsdag och middagen börjar oftast 17:30.

Du förväntas att delta minst ungefär två pass per matlagsvecka. Om du inte kan vara med alls bör du försöka hitta en ersättare från ett annat matlag.  

Matlagets Ansvar

Matlaget sätter sin egen budget och pris per portion och ansvarar för alla delar av matlagningen:

  • Komma fram till vilka recept som ska lagas
  • Bestämma vem som ska genomföra vilket moment
  • Inhandling
  • Tillagning
  • Servering
  • Städning av köket
  • Städning av matsalen

Kostnad

Middagarna kostar vad råvarorna kostade för veckan  minus 800:- i subvention från föreningen utslaget på de vuxna som äter.

Veckoplanering

Exempel på en veckoplanering för ett matlag kan se ut såhär: 

VemMåndagTisdagOnsdagTorsdag
MikaelFörbereder 20 - 21
Förbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
HansFörbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
Lagar 15 - 18
PetterHandlarLagar 15 - 18Förbereder 20 - 21
August
Disk & StädFörbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
Johan
Disk & StädFörbereder 20 - 21Disk & Städ
Mia
Lagar 15 - 18Förbereder 20 - 21Disk & Städ
MuhammedFörbereder 20 - 21Lagar 15 - 18
Lagar 15 - 18
BeritFörbereder 20 - 21Disk & Städ
Disk & Städ
FransZackHandlar

Matsalsförberedelse


Matsalsförberedelse

BrandonPreparation 20 - 21Cooking 15 - 18Preparation 20 - 21


Om man är intresserad av att flytta in i Rudbeckia brukar det vara väldigt möjligt att delta vid en middag för att kunna umgås med de boende innan man bestämmer sig för att flytta in. 

Anmälan

Man kan göra en vecko-anmälan vilket passar bra för gäster och vänner på besök. Det gör man på http://mat.rudbeckia.nu 

Om man är boende i huset kan man göra en så kallad stående anmälan vilket gör att man slipper anmäla sig i formuläret ovan varje vecka