Så blev kollektivhuset till

Kollektivhuset Rudbeckia är resultatet av tio års arbete – en kollektivhusförening bildades i Uppsala 2011 och arbetade på olika sätt för att bilda ett kollektivhus i Uppsala. Redan tidigare fanns det kollektiv i Uppsala, bland annat kollektivhuset Blenda som har Uppsalahem som fastighetsvärd.

Tanken från början var att kollektivhuset skulle vara ett boende för dem som inte hade barn, ett 40+ boende, så inget seniorboende, men ändå riktat till äldre personer, både yrkesarbetande och pensionärer. Med tiden ändrades tankarna och inriktningen blev istället ett generationsboende, där människor i livets alla olika skeden skulle kunna få plats: barn, studenter, unga vuxna, yrkesarbetande, singlar, familjer, pensionärer – alla intresserade av att bo kollektivt skulle kunna hitta hem till kollektivhuset Rudbeckia i Rosendal.

Kollektivhuset

Sveafastigheter (numera hemvist) var den fastighetsutvecklare som tillsammans med Uppsala kommun och kollektivhusföreningen skapade Kollektivhuset Rudbeckia. Arkitektbyrå Belatchew har ritat huset som är ett yteffektivt boende i det egna hushållet med generösa gemensamma ytor. Kollektivhuset har sju våningar och på den översta våningen som är gemensam finns både ett inglasat uterum och en takterass med utsikt över Uppsala åt norr och de härliga naturreservaten som omger stadsdelen Rosendal åt väster, öster och söder.

Alla medlemmar i kollektivhusföreningen Rudbeckia flyttade inte in i kollektivhuset. För vissa hade livet förändrats under den tiden det tog att förverkliga drömmen om ett kollektivt boende, för andra blev boendet inte så som de tänkt sig. Men för en hel del blev det exakt så som de drömt om – en kollektiv boende med möjligheter för gemenskap med matlag, kreativitet och utbyte som värnar om hållbarhet, vår miljö och där olikheter ses som en styrka – öppenhet och nyfikenhet är viktiga hörnstenar i ett kollektivhus med många olika nationaliteter, kulturer och språk.

De som bor i kollektivhuset Rudbeckia är med i husföreningen som också hetet heter kollektivhuset rudbeckia – och även vänmedlemmar som inte bor i huset men som vill vara med och delta i gemensamma måltider eller aktiviteter. Sedan 2024 finns däremot inte längre den ursprungliga kollektivhusföreningen Rudbeckia utan den har döpts om till uppsala kollektivhus medan föreningen kollektivhuset rudbeckia finns kvar.


  • No labels