Vi har ett städavtal med SVEA Fastigheter, vår hyresvärd, som förbinder oss att städa de gemensamma ytor vi använder inuti huset. För besväret får föreningen en summa pengar varje månad. 

Städningen är föreningens huvudinkomst och det är med andra ord mycket viktigt att vi sköter vårt städuppdrag väl 

Månadsvis städschema