Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Matsalen har många funktioner där den vanligaste är att vi äter lunch och matlagsmiddagar i den. Men det Det finns också tillräcklig yta och wifi-täckning för att jobba hemifrån här. Men det finns också gott om utrymme för att montera upp pingisbordet och spela några rundor.